Zkoušky těsnosti

Jako odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů), provádím zkoušky vodou a vzduchem na následujích vodohospodářských objektech:

  • Vodovody
  • Kanalizace
  • Jímky a nádrže na vodu i závadné látky
  • Produktovody
  • Žumpy a septiky