Technický dozor stavebníka

Splňuji požadavky stavebního zákona ( § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb. ) pro provádění technického dozoru stavebníka pro

stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. Během své profesní kariery jsem zastával  všechny hlavní pozice při realizaci staveb-projektant, stavbyvedoucí a zástupce investora.

Podílel jsem se na následujících stavbách:

  • Návrh protipovodňové ochrany města Terezín
  • Rozšíření ČOV-Cheb
  • Stavba ČOV-Chotusice
  • Stavba MVE a plavebního kanálu Roudnice nad Labem
  • Stavba kanalizace obce Všestary
  • Stavba ČOV-Sever letiště Praha
  • Rekonstrukce vodojemu T1 letiště Praha