Ing. Jan Černý

Poskytuji služby v oblasti vodohospodářských staveb a to ve fázi přípravy, výstavby a provozu.

  • Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství
  • Odborně způsobilá osoba pro provádění zkoušek těsnosti podle § 39 odst. 4 písm. d) vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů)